transparent-logo

Razvojni center

gozd

Informacije o razvojnem centru

Razvojni center bo svoja vrata za otroke in starše odprl v šolskem letu 2022/23. Je produkt izkušenj in želje, da otroci z razvojnimi težavami ter njihovi starši dobijo vso potrebno pomoč in podporo na enem mestu v najkrajšem možnem času. S pravočasno pomočjo in podporo s
strani ustreznih strokovnjakov lahko zagotovimo doseganje polnih potencialov vsakega otroka.

Spoznajte naš multidisciplinarni tim

mateja pedagog

Mateja Perovšek

Mateja Perovšek je vodja razvojnega centra, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in magister profesor inkluzivne pedagogike.
V razvojnem centru se ukvarja s koordinacijo multidisciplinarnega tima, izvaja obravnave skladno z multidisciplinarnimi zapisniki in odločbami Zavoda za šolstvo, izvaja dodatno učno pomoč za učence s specifičnimi učnimi težavami (oblikuje strategije dela, načrtuje prilagoditve, svetuje glede izdelave didaktičnih pripomočkov), dela s potencialno nadarjenimi predšolskimi otroki, svetuje staršem v obliki individualnega in skupinskega svetovanja, organizira tematske delavnice ter vodi vikend tabore.
tadeja pedagog

Tadeja Belšak

Tadeja Belšak je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike ter profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike - logopedinja in surdopedagoginja.
V razvojnem centru se ukvarja z ugotavljanjem prisotnosti govorno-jezikovnih težav, vzrokih in posledicami njihovega nastajanja ter načini njihovega preprečevanja in rehabilitacije na področju jezika, artikulacije, ritma in tempa, glasu, branja in pisanja. Izvaja preventivne dejavnosti, logopedsko detekcijo, diagnostiko, terapijo ter svetovanja za otroke in mladostnike, ki imajo težave pri usvajanju, razumevanju in govornem izražanju.
Njena osnovna vloga je v izboljšanju komunikacije, ki posamezniku omogoča lažje vključevanje v ožje in širše okolje.
Nina pedagog

Nina Pantić Ćehajić

Nina Pantić Ćehajić je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike ter diplomirana inženirka ortotike in protetike s strokovnim nazivom svetovalke. Primarno izobrazbo je nadgradila s specifičnimi znanji s področja ortopedske tehnike. V specialnopedagoške obravnave vključuje elemente MNRI metode nevro-senzomotorične integracije refleksov po dr. Masgutovi (Masgutova Neuro-sensi-motor Reflex Integration metoda), elemente joge smeha, elemente zvočne masaže po Peter Hess.

Preberi več

V razvojnem centru se ukvarja z ugotavljanjem prisotnosti težav s pomočjo različnih diagnostičnih postopkov na področju grobe in fine motorike, grafomotorike, zaznavanja, kognitivnih funkcij, orientacije, pozornosti in koncentracije ter specifičnih učnih težav kot so bralno-napisovalne težave, specifične učne težave na področju matematike, dispraksije itd.

Izvaja preventivne dejavnosti, specialno pedagoško opazovanje in detekcijo, diagnostiko, terapijo ter svetovanja za otroke in mladostnike, ki imajo težave na različnih področjih razvoja in učenja.

Strokovno terapijsko obravnava reducira težave, kompenzira primanjkljaje in rehabilitira otroka/učenca, v smislu, da ga nauči živeti in delati s svojimi ovirami. Tretma zajema dve komponenti dela:

1. Rehabilitacijsko (strokovna obravnava):

§ reedukacija (razvija, izpopolnjuje… razvoj motečih funkcij npr. gmotorike, vidne orientacije , poslušanja…)

§ kompenzacija (nadomeščanje, prevzemanje funkcij poškodovanih organov ali funkcij npr. nadomestna komunikacija pri gluhih, razvoj taktilnih sposobnosti pri slepih,…)

§ rehabilitacija (otroka/učenca naučiti živeti in delati s svojimi ovirami in primanjkljaji)

2. Učna, didaktična obravnava

Pomoč pri učenju, razumevanju. Osnovo in izhodišče ima v rehabilitacijski komponenti, kjer se ugotovi bistvo težav ter pod kakšnimi pogoji in na kakšen način se bo otrok/učenec lahko najbolj optimalno učil in napredoval (strategije dela in učenja).

Domen Perovšek

Domen Perovšek je profesor socialne pedagogike.
V razvojnem centru se ukvarja z razumevanje težav s katerimi se osebe srečujejo in sistemskem reševanju le teh. Tako pomaga v posameznikovem okolju najti in prepoznati vire moči in graditi na teh, da se oseba lahko le najbolje sooči s težavami.
Pomoč in podpora nista namenjena zgolj otrokom in mladostnikom, temveč tudi staršem.
Njegova osnovna vloga je izboljšanje položaja osebe s katero deluje in krepitev raznih socialnih veščin, da se bo le lahko oseba brez večjih težav vključevala in bila aktivna v svojem okolju.

Koristni članki

Poletne počitnice vrtec Smrkolin

Preberi več

Poletne počitnice za otroke na morju

Preberi več

Položaj otrok v zasebnih vrtcih glede pravice do strokovne pomoči

Izbira vrtca bi morala biti svobodna in avtonomna odločitev vsakega od staršev. Starši otroka s posebnimi potrebami so pri izbiri vrtca še posebej pozorni, saj iščejo najboljšo rešitev za svojega otroka - spodbujajoče, sprejemajoče in razumevajoče okolje, okolje v katerem se bo njihov otrok optimalno razvijal.
Preberi več

Mateja Perovšek: Odkrivanje potencialne nadarjenosti v predšolskem obdobju

V prispevku predstavljamo temeljna teoretična spoznanja s področja potencialno nadarjenih predšolskih otrok, kjer podrobneje analiziramo tako pomen zgodnjega odkrivanja nadarjenosti pri predšolskih otrocih kot sposobnost oziroma stopnjo znanja prepoznavanja potencialne nadarjenosti v predšolskem obdobju.
Preberi več

Naročite se na strokovne obravnave

UPRAVA
Smrkolin d.o.o. , Reber pri Škofljici 7, 1291 Škofljica


ODGOVORNI ZA PREHRANO:
Vitadom, Škofljica
Kontaktirajte nas

Vrtec mail: vrtec@smrkolin.si
Razvojni center mail: office@smrkolin.si
Telefonska št: 041 912 375
Ministrstvo za šolstvo je ob koncu leta 2017 razpisalo JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR OPERACIJ »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2018« na razpisu je kandidiral tudi naš vrtec in bil tudi uspešen.

Projekt je financiran iz Evropskih skladov in Ministrstva za šolstvo.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram