transparent-logo

Dan v vrtcu

Potek dneva

Vrtec se odpre ob 6.30 uri. Zbiramo se v spodnji igralnici, kjer ostanemo do 7.00 ure. V tem času
potekajo individualne in skupinske igre otrok. Od 7.00. do 8.00 ure je na vrsti zajtrk. Po zajtrku sledijo
vodene in spontane dejavnosti na različnih področjih. Dejavnosti se izvajajo v igralnici in tudi na
prostem. Med 11.00 - 12.00 poteka nega otrok in kosilo. Po kosilu sledi počitek, ki traja do 13.30 ure.
Starejša skupina otrok počiva po potrebi ( na blazini prebiramo pravljice, barvamo, rišemo, skratka se
umirjamo). Od 13.30 - 14.00 ure otroci malicajo. Od 14.00 - 16.30 poteka dežurstvo; v tem času
odhajajo otroci domov. Izvajajo se obogatitvene dejavnosti, otroci se vključujejo v individualne in
skupinske igre. Igre potekajo v igralnici in na prostem. Vrtec se zapre ob 16.30 uri.
Živimo in dihamo v lepi in neokrnjeni naravi, zato veliko časa preživimo zunaj na svežem zraku. Radi
hodimo na sprehode (obiščemo vrtnarijo, sprehodimo se do gozda; spoznavamo bližnjo okolico;
občasno obiščemo in si ogledamo tudi sosedovo kmetijo). Radi se odpravimo tudi izven občine; takrat
obiščemo knjižnico, se udeležimo lutkovne predstave, sodelujemo na veselem decembru,
pustovanju; radi pa obiščemo tudi prireditve ob praznovanju tedna otrok.
Želimo, da se otroci v našem vrtcu počutijo čim bolj domače in varno, predvsem pa, da skupaj
preživimo veliko lepih trenutkov.

Obogatitvene dejavnosti

V našem vrtcu izvajajo strokovne delavke bralno značko, ples, cici veselo šolo. Organiziramo srečanja s starši v obliki delavnic, organiziramo srečanja v Božičnem času, Veliki noči in ob zaključku šolskega leta. Veselimo se praznovanja rojstnih dni otrok - takrat je slavljenec v centru pozornosti, saj je to njegov dan.

OBOGETITVENE DEJAVNOSTI SO:

praznovanje rojstnih dni otrok
praznovanje letnih časov
praznovanje ob tednu otoka
veseli december
pustovanje
našim mamicam za praznik oziroma pozdrav pomladi
ohranjanje narodnih običajev
sodelovanje v otroškem pevskem zboru
priprava razstav in prireditev z nastopi otrok
gibalne igre
plesi sveta
obisk kulturnih prireditev
obisk lutkovnih predstav, muzejev in gledališč
ogledi različnih razstav
srečanje z starši na raznovrstnih delavnicah ter ob zaključku šolskega leta
izmenjava obiskov med vrtcem in osnovno šolo
izleti v bližnjo in daljno okolico
športni program Zlati sonček
rolanje, vožnja s skirojem, igre z žogo, kolesarjenje, sankanje, smučanje
pravljične urice
knjižna vzgoja
ci-ci bralna značka, knjigobube
glasbene in likovne delavnice
Starši krijejo stroške za material oziroma za vozovnice in vstopnine.

Angleške urice

Children having fun while learning English Language!

During our kindergarten English lessons children learn basic vocabulary such as words for colours, numbers, family members, animals, transportation and more. Children come to know the words through songs, dancing, various games and other fun activities. While learning different words, we also learn how to colour in the lines, how to hold the colour pencils, how to use the scissors and other skills they will need when starting school. We learn about certain aspects of the English culture especially compared to the Slovenian tradition (Halloween vs. Pust, egg hunt at Easter, ...

At Christmas, Mother's Day and at the end of the school year we participate in the performance held by the kindergarten and we learn festive songs and do the activities connected to a specific holiday. 

While dancing and singing every child participates as an individual and as a part of a group so they learn to be independent but still able to work together and not be afraid when having to express themselves on their own. We raise their self-confidence because the lessons are designed on positive feedback and not on reprimanding - no one is scolded for not remembering a word but praised when they remember the meaning.
angleščina v vrtcu
English lessons are therefore not only designed to memorise different words but to shape their young and eager minds so they will be able to stand out in the crowd and grow up to be confident and proud young people.

Dodatne dejavnosti

Izvajamo pa tudi dodatne dejavnosti, ki se za naše otroke izvajajo v sklopu našega rednega programa in so všteti v ceno programa vrtca. To pa so: Glasbene urice pod vodstvom glasbene pedagoginje Glasbenega centra Edgar Williams. Dodatna dejavnost 3 dnevni tabori in letovanja so za doplačilo in se izvajajo samo ob soglasju staršev, prav tako plavalni in smučarski tečaj .

DODATNE DEJAVNOSTI, KI SE ZA NAŠE OTROKE IZVAJAJO ZUNAJ PROGRAMA

Tovrstne dejavnosti so namenjene otrokom, ki so vključeni v vrtec. Vrtec dodatne dejavnosti izvaja oziroma organizira predvsem na željo staršev. Programe izvajajo strokovni delavci vrtca ali zunanji izvajalci in strokovnjaki. Časovno ne smejo posegati v program vrtca in se izvajajo praviloma po 14.30 uri, v posebej urejenih prostorih vrtca ali izven vrtca.

Cene teh dejavnosti niso vključene v ceno programa vrtca; starši se zavežejo za plačilo s prijavo otroka v tako dejavnost.

INTERESNE DEJAVNOSTI:

letovanje in zimovanje
vrtec v naravi
jezikovni tečaji
plesni tečaji
računalništvo
postanimo fotografi
V dodatne programe se vključujejo otroci od 2. leta dalje. Število otrok v posameznem programu je 6 in otroci so starostno razdeljeni. Za vključitev otrok v dodatne dejavnosti se odločajo starši s prijavo na podlagi ponudbe. Z dodatnimi dejavnostmi zadovoljujemo želje tistih staršev, ki bi radi svojemu otroku omogočili razvijanje posebnih sposobnosti in znanj. Pri vključevanju je seveda odločilnega pomena otrokova pripravljenost za izbrano dodatno dejavnost.

Glasbene delavnice v sodelovanju z glasbenim centrom Edgar Williams

Vsak otrok kaže do glasbe spontano notranje nagnjenje. Zakaj mu je ne bi približali na zanimiv in prilagojen način? V okviru glasbenih uric razvijamo otrokov neposreden interes do glasbe skozi petje, igranje na inštrumente Orffovega inštrumentarija ter s poslušanjem glasbe. K otrokovemu globljemu doživljanju glasbe pripomorejo ostale estetsko-vzgojne dejavnosti: gibno-plesno in likovno izražanje, poslušanje zgodbic in ogled diafilmov, lutkovna animacija, ustvarjalna igra. Skozi omenjene dejavnosti otrok spoznava inštrumente in osnovne pojme glasbenega izražanja. Ob skupnem glasbenem udejstvovanju pa si otroci razvijajo glasbene sposobnosti in spretnosti, razvijajo glasbeno ustvarjalnost ter pozitiven odnos do del iz glasbene umetniške zakladnice.

Glasbeni center Edgar Willems deluje pod okriljem Mednarodnega društva Edgar Willems, ki ima v evropskem kulturnem prostoru izjemno bogato 40-letno zgodovino. Leta 1968 je društvo skupaj s svojim učencem in sodelavcem Jaquesom Chapuisom ustanovil Edgar Willems, glasbeni pedagog belgijskega rodu in učenec slovitega Jaquesa-Dalcroza, ki je deloval predvsem v Švici, Franciji, južni Ameriki, na Portugalskem in v Španiji.

Osnovna dejavnost šole je izvajanje dveh lastnih vzgojno-izobraževalnih programov za otroke in mladino, in sicer programa Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu in programa Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu.

Po sklepu Strokovnega sveta RS sta oba programa na podlagi odličnih priporočil ljubljanske Pedagoške fakultete in Akademije za glasbo ter Zavoda za šolstvo RS septembra 2004 pridobila javnoveljavnost.

Glasbeni center Edgar Willems je avgusta 2005 pridobil certifikat Mednarodnega društva za glasbeno vzgojo Willems, ki potrjuje, da GCEW, zavod ustreza merilom društva, ki so predvidena za podelitev naslova "Šola za glasbeno vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Willems".

Ples

Program 2-3 leta vsebuje plesne igre v krogu, skupinske plese in plesne pravljice. Otroci se srečajo in zaplešejo na različne zvrsti glasbe. Tako ustvarjajo ob klasični glasbi, spoznajo ljudske otroške plese ter ob otroških pesmicah zaplešejo različne koreografije. Otroku program na igriv in zanimiv način pomaga razvijati motorične sposobnosti, občutek za prostor in ritem ter sodelovanje s skupino.

Plesni program je namenjen otrokom starim od 3 do 6 let. Vsebuje rajalne igre v krogu, ustvarjalne plesne igre, plesne pravljice, skupinske plese in plesne igre v paru ter enostavne koreografije. Otroku pomaga razvijati orientacijo v prostoru in različne postavitve, kolone, vrste, krog....
UPRAVA
Smrkolin d.o.o. , Reber pri Škofljici 7, 1291 Škofljica


ODGOVORNI ZA PREHRANO:
Vitadom, Škofljica
Kontaktirajte nas

Vrtec mail: vrtec@smrkolin.si
Razvojni center mail: office@smrkolin.si
Telefonska št: 041 912 375
Ministrstvo za šolstvo je ob koncu leta 2017 razpisalo JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR OPERACIJ »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2018« na razpisu je kandidiral tudi naš vrtec in bil tudi uspešen.

Projekt je financiran iz Evropskih skladov in Ministrstva za šolstvo.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram