transparent-logo

Informacije o razvojnem centru

NOV RAZVOJNI CENTER ZA OTROKE NA ŠKOFLJICI

Razvojni center bo svoja vrata za otroke in starše odprl v šolskem letu 2022/23. Je produkt
izkušenj in želje, da otroci z razvojnimi težavami ter njihovi starši dobijo vso potrebno pomoč
in podporo na enem mestu v najkrajšem možnem času. S pravočasno pomočjo in podporo s
strani ustreznih strokovnjakov lahko zagotovimo doseganje polnih potencialov vsakega
otroka. 


Kontaktirajte nas, če pri svojem otroku opažate:

 težave grobih gibov (težave z obvladovanjem lastnega telesa v okolju),
 težave finih gibov (okorna in otežena manipulacija z manjšimi predmeti),
 težave na področju grafomotorike (npr. težave pri prijemu svinčnika, pritisku na
podlago, smerjo pisanja ali risanja, …),
 težave z usmerjanjem in vzdrževanjem pozornosti,
 težave pri šolskem delu oz. z učenjem (težje obvladuje učno snov, pomanjkljive
organizacijske in učne strategije),
 težave pri osvajanju osnovnih akademskih veščin (branje, pisanje, računanje),
težave na področju vedenja in čustvovanja (npr. ne vzpostavlja očesnega stika, ne
vzpostavlja socialnih kontaktov, ima posebne interese, ima težave s samopodobo,
ima težave z razumevanjem in spoštovanjem pravil),
 težave na govorno-jezikovnem področju (npr. ne govori, ne razume govora, ima
težave z uporabo govora, z izgovorjavo besed in glasov, ima težave z branjem in
pisanjem ipd.)

Našo ekipo strokovnjakov sestavljajo specialni pedagog, logoped, inkluzivni pedagog,
socialni pedagog, delovni terapevt, družinski terapevt in razvojni pediater. Naši pristopi
temeljijo na strokovnosti, mulitdisciplinarnosti in celostni obravnavi otrok s težavami in
njihovih družin. Na naši spletni strani poiščite individualne obravnave, skupinske delavnice,
individualno svetovanje staršem, pomoč pri določanju primernih prilagoditev glede na
potrebe otroka, svetovanje za strokovne delavce, poletno varstvo in tabore, …Otrokov razvoj
je dinamična kategorija in smo mnenja, da jo kot tako ne smemo prepustiti naključjem, saj se
zamujenega časa ne da zavrteti nazaj. Veselimo se vašega obiska!

UPRAVA
Smrkolin d.o.o. , Reber pri Škofljici 7, 1291 Škofljica


ODGOVORNI ZA PREHRANO:
Vitadom, Škofljica
Kontaktirajte nas

Vrtec mail: vrtec@smrkolin.si
Razvojni center mail: office@smrkolin.si
Telefonska št: 041 912 375
Ministrstvo za šolstvo je ob koncu leta 2017 razpisalo JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR OPERACIJ »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2018« na razpisu je kandidiral tudi naš vrtec in bil tudi uspešen.

Projekt je financiran iz Evropskih skladov in Ministrstva za šolstvo.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram