Program zasebnega vrtca Smrkolin

SLOVENSKA DEDIŠČINA SKOZI OTROŠKE OČI

Za program SLOVENSKA DEDIŠČINA SKOZI OTROŠKE OČI smo se odločili, ker želimo otrokom prikazati pomembnost ohranjanja kulturne dediščine. Tako bodo otroci pripravljeni to zgodovino sprejeti in z njo tudi živeti.

pod kulturno dediščino je razumemo vsakršno človeška ustvarjalnost, ki je nastala mimo lastnega delovanja narave ali izhaja iz nje.

Strokovnjaki kulturne dediščine delijo kulturno dediščino na štiri poglavitne skupine:

 • Romantično - nostalgični odnos
 • Negativni odnos
 • Tržni ali ekonomski odnos
 • Strokovni odnos

Pri našem delu se bomo poslužili romantično - nostalgičnega odnosa, ki je tudi najbolj razvejan. Zanimajo nas predvsem:

 • Dediščina prehranjevanja
 • Dediščina domače obrti
 • Dediščina narodnih noš
 • Dediščina glasbe in plesa
 • Krajinska dediščina

Preko odkrivanja in raziskovanja različnih področji in vsebin slovenske kulturne dediščine se bomo seznanili tudi z raznolikostjo slovenskih pokrajin, ki se odraža v različnosti šeg, noš, pesmi od pokrajine do pokrajine. Zaradi lažje otroške predstave, pa se z otroci dvakrat letno odpravimo na tridnevni tabor, kjer pobližje spoznamo dediščino posamezne pokrajine.

KOROŠKA

 • Kralj Matjaž
 • Rudarstvo
 • Izdelava domačih oblačil
 • Narodna noša
 • Tkanje na statvah (lanene nit)
 • Domače jedi

ŠTAJERSKA

 • Poljedelstvo (ajda, koruza, buče)
 • Vinogradništvo (klopotec trgatec)
 • Pustne šege (kurentovanje)
 • Godovanje
 • Narodna noša
 • Ličkanje koline
 • Kovaštvo
 • Domače jedi

PREKMURJE

 • Mlini na Muri
 • Oljarstvo
 • Splavarji
 • Žitna polja
 • Hiše s slamnato streho
 • Lončarstvo
 • Borovo gustuvanje (najstarejšega fanta, ki se do pusta ni poročil ga poročijo z borom ali smreko)
 • Domače jedi  (bograč, bujta repa, gibanica)
 • KORUZNJAK

GORENJSKA

 • Čebelarstvo
 • Lončarstvo in svečarstvo
 • Furmanstvo
 • Zvončarstvo
 • Kovaštvo
 • Kozolci
 • Coklarstvo in čevljarstvo
 • Narodna noša
 • Domače jedi

DOLENJSKA IN BELA KRAJINA

 • Vinogradništvo in vinarstvo
 • Čebelarstvo
 • Lovstvo in ribištvo
 • Lončarstvo
 • Izdelava vezenin
 • Suhorobarji
 • Narodne noše
 • Polharstvo
 • Domače jedi
 • Gozdarstvo
 • Kolarstvo (izdelava lesenih koles za vozove)

PRIMORSKA IN NOTRANJSKA

 • Čipkarstvo (Idrija)
 • Konjereja (Lipica)
 • Kraške jame
 • Vinarstvo in vinogradništvo
 • Soline
 • Ribištvo
 • Narodne noše
 • Domače jedi (brodet)
 • Dan v vrtcu

  Vrtec se odpre ob 6.00 uri. Zbiramo se v spodnji igralnici, kjer ostanemo do 7.30 ure. V tem času potekajo individualne in skupinske igre otrok. Od 7.30.- 8.15. ure je na vrsti zajtrk. Po ...

 • Angleške urice

  Children having fun while learning English Language! During our kindergarten English lessons children learn basic vocabulary such as words for colours, numbers, family members, animals, ...

 • Glasbene urice

  Glasbeni center Edgar Willems deluje pod okriljem Mednarodnega društva Edgar Willems, ki ima v evropskem kulturnem prostoru izjemno bogato 40-letno zgodovino. Leta 1968 je društvo skupaj s ...

© 2012 vrtec SMRKOLIN | Stran izdelal: RobiR