Predstavitev programov

PROGRAMI, KI JIH IZVAJAMO:

Dnevni programi trajajo 9 ur in se izvajajo dopoldan, eventuelno pa tudi v popoldanskem času, če se bo pokazala taka potreba staršev. Popoldanski porgrami se bodi izvajali pod pogojem, da bo v program vključenih najmanj 10 otrok.
Programi obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Podlaga za financirajne je cena programa, ki se določi na podlagi predhodnega izračuna in jo starši krijejo v celoti, razen v primeru dodelitve koncesije oziroma subvencioniranja programa vrtca, ko se plačilo staršev določi in izračuna po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcu.

Dnevni programi so:

 • program za prvo starostno skupino (1-2 let, 2-3 leta)
 • program za drugo starostno skupino (3-6 let)

 

CILJI PROGRAMOV

 • pestra in raznovrstna ponudba na različnih področjih dejavnosti predšolske vzgoje (tako glede vsebin kot tudi metod dela)
 • uveljavljanje posebnosti okolja, otrok in staršev
 • izhajanje iz otrokovih izkušenj in njegovega okolja ter celostni pristop k vzgojnemu delu in otrokovemu svetu
 • prilagajanje spremembam
 • uveljavljanje otrokove individualnosti
 • upoštevanje in spoštovanje otrokove zasebnosti
 • odkrivanje otrokovih posebnih sposobnosti in nadarjenosti ter spodbujanje le-teh
 • omogočanje otrokovega celostnega in celovitega doživljanja in izražanja
 • omogočiti otrokom  spoznavanje, doživljanje narave, življenje v sožitju z naravo
 • upoštevati specifičnosti predšolskega otroka
 • Dan v vrtcu

  Vrtec se odpre ob 6.00 uri. Zbiramo se v spodnji igralnici, kjer ostanemo do 7.30 ure. V tem času potekajo individualne in skupinske igre otrok. Od 7.30.- 8.15. ure je na vrsti zajtrk. Po ...

 • Angleške urice

  Children having fun while learning English Language! During our kindergarten English lessons children learn basic vocabulary such as words for colours, numbers, family members, animals, ...

 • Glasbene urice

  Glasbeni center Edgar Willems deluje pod okriljem Mednarodnega društva Edgar Willems, ki ima v evropskem kulturnem prostoru izjemno bogato 40-letno zgodovino. Leta 1968 je društvo skupaj s ...

© 2012 vrtec SMRKOLIN | Stran izdelal: RobiR