Pravice staršev in otrok

POVEZOVANJE S STARŠI

Sodelovanje s starši je pomembna sestavina kakovostne predšolske vzgoje v vrtcu. Starši so partnerji v vzgojnem procesu, zato se z njimi povezujemo na sledeče načine:

 • organiziramo strokovna srečanja s starši: sestanki za starše, govorilne ure, predavanja za starše, delavnice za starše
 • organiziramo neformalna srečanja s starši: izleti, nastopi, praznovanja, ustvarjalne delavnice, lutkovna skupina staršev, zaključek šolskega leta

Dobro in prijetno sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu povezovanju družinske in institucionalne vzgoje.

V času počitnic, večjih vzdrževalnih del ali zmanjšanega števila otrok pred prazniki spremenimo organizacijo in obseg dela. O tem obsvetimo tudi starše.

STARŠI IMATE PRAVICO

 • do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca ter do dogovora z vzgojiteljem o najbolj sprejemljivem načinu vključevanja
 • do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku; po dogovoru z vzgojiteljico pa tudi do aktivnega sodelovanju pri vzgojnem delu, pri čemer pa morate starši spoštovati strokovno avtonomnost vrtca
 • do obveščenosti o  življenju in delu v vrtcu (z obvestili na oglasni deski)
 • do vpogleda v programe za predšolske otroke 
 • do izmenjave informacij in poglobljenega pogovora o vašem otroku z vzgojiteljico
 • do možnosti poletne rezervacije v skladu s sprejetimi sklepi občine, v kateri imajo otroci stalno prebivališče, pod pogojem, da ima vrtec dodeljeno koncesijo s strani občine
 • do zaščite zasebnosti s poudarkom na varstvu zasebnih podatkov

OTROCI IMAJO PRAVICO

 • do zagotovljenih možnosti za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo
 • do enakih možnosti ob upoštevanju razlik
 • do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočiti organiziranost življenja in dela v vrtcu
 • do vzgoje k strpnosti, solidarnosti in odgovornosti
 • do nevtralne vzgoje
 • Dan v vrtcu

  Vrtec se odpre ob 6.00 uri. Zbiramo se v spodnji igralnici, kjer ostanemo do 7.30 ure. V tem času potekajo individualne in skupinske igre otrok. Od 7.30.- 8.15. ure je na vrsti zajtrk. Po ...

 • Angleške urice

  Children having fun while learning English Language! During our kindergarten English lessons children learn basic vocabulary such as words for colours, numbers, family members, animals, ...

 • Glasbene urice

  Glasbeni center Edgar Willems deluje pod okriljem Mednarodnega društva Edgar Willems, ki ima v evropskem kulturnem prostoru izjemno bogato 40-letno zgodovino. Leta 1968 je društvo skupaj s ...

© 2012 vrtec SMRKOLIN | Stran izdelal: RobiR