Dodatni programi

DODATNE DEJAVNOSTI, KI SE ZA NAŠE OTROKE IZVAJAJO ZUNAJ PROGRAMA

DODATNE DEJAVNOSTI SO:

Tovrstne dejavnosti so namenjene otrokom, ki so vključeni v vrtec. Vrtec dodatne dejavnosti izvaja oziroma organizira predvsem na željo staršev. Programe izvajajo strokovni delavci vrtca ali zunanji izvajalci in strokovnjaki. Časovno ne smejo posegati v program vrtca in se izvajajo praviloma po 14.30 uri, v posebej urejenih prostorih vrtca ali izven vrtca.

Cene teh dejavnosti niso vključene v ceno programa vrtca; starši se zavežejo za plačilo s prijavo otroka v tako dejavnost.

INTERESNE DEJAVNOSTI:

 • letovanje in zimovanje
 • vrtec v naravi
 • jezikovni tečaji
 • plesni tečaji
 • računalništvo
 • postanimo fotografi

V dodatne programe se vključujejo otroci od 2. leta dalje. Število otrok v posameznem programu je 6 in otroci so starostno razdeljeni. Za vključitev otrok v dodatne dejavnosti se odločajo starši s prijavo na podlagi ponudbe. Z dodatnimi dejavnostmi zadovoljujemo želje tistih staršev, ki bi radi svojemu otroku omogočili razvijanje posebnih sposobnosti in znanj. Pri vključevanju je seveda odločilnega pomena otrokova pripravljenost za izbrano dodatno dejavnost.

 • Dan v vrtcu

  Vrtec se odpre ob 6.00 uri. Zbiramo se v spodnji igralnici, kjer ostanemo do 7.30 ure. V tem času potekajo individualne in skupinske igre otrok. Od 7.30.- 8.15. ure je na vrsti zajtrk. Po ...

 • Angleške urice

  Children having fun while learning English Language! During our kindergarten English lessons children learn basic vocabulary such as words for colours, numbers, family members, animals, ...

 • Glasbene urice

  Glasbeni center Edgar Willems deluje pod okriljem Mednarodnega društva Edgar Willems, ki ima v evropskem kulturnem prostoru izjemno bogato 40-letno zgodovino. Leta 1968 je društvo skupaj s ...

© 2012 vrtec SMRKOLIN | Stran izdelal: RobiR