Dan v vrtcu skupaj z otroci

Vrtec se odpre ob 6.00 uri. Zbiramo se v spodnji igralnici, kjer ostanemo do 7.30 ure. V tem času potekajo individualne in skupinske igre otrok. Od 7.30.- 8.15. ure je na vrsti zajtrk. Po zajtrku sledijo vodene in spontane dejavnosti na različnih področjih. Dejavnosti se izvajajo v igralnici in tudi na prostem. Med 11.00 - 12.00 poteka nega otrok in kosilo. Po kosilu sledi počitek, ki traja do 13.30 ure. Starejša skupina otrok počiva po potrebi ( na blazini prebiramo pravljice, barvamo, rišemo, skratka se umirjamo). Od 13.30 - 14.00 ure otroci malicajo. Od 14.00 - 17.00 poteka dežurstvo; v tem času odhajajo otroci domov. Izvajajo se obogatitvene dejavnosti, otroci se vključujejo v individualne in skupinske igre. Igre potekajo v igralnici in na prostem. Vrtec se zapre ob 17.00 uri.

Živimo in dihamo v lepi in neokrnjeni naravi, zato veliko časa preživimo zunaj na svežem zraku. Radi hodimo na sprehode (obiščemo vrtnarijo, sprehodimo se do gozda; spoznavamo bližnjo okolico; občasno obiščemo in si ogledamo tudi sosedovo kmetijo). Radi se odpravimo tudi izven občine; takrat obiščemo knjižnico, se udeležimo lutkovne predstave, sodelujemo na veselem decembru, pustovanju; radi pa obiščemo tudi prireditve ob praznovanju tedna otrok.

Želimo, da se otroci v našem vrtcu počutijo čim bolj domače in varno, predvsem pa, da skupaj preživimo veliko lepih trenutkov.

Obogatitvene dejavnosti:
V našem vrtcu izvajajo strokovne delavke likovne in glasbene delavnice, pravljične urice, športni program Zlati sonček; včlanjeni smo tudi v program Knjigobube. Organiziramo srečanja s starši v obliki delavnic, organiziramo srečanja ob zaključku šolskega leta. Veselimo se praznovanja rojstnih dni otrok - takrat je slavljenec v centru pozornosti, saj je to njegov dan.

Dodatne dejavnosti:
Izvajamo pa tudi dodatne dejavnosti, ki se za naše otroke izvajajo zunaj programa in ni vštet v ceno programa vrtca. To pa so: gibalne urice, jezikovni tečaji, plesni tečaji in vrtec v naravi (3-dnevno bivanje na kmetiji).

Začetni tečaj Angleškega jezika

Začetni tečaj angleškega jezika je namenjen otokom od 2 leta starosti dalje. Pri urah angleščine preko igre, plesa in petja spoznavajo jezik in si bogatijo besedni zaklad.

Angleščina je ključ, ki odpira okno v svet. Zavedamo se pomembnosti znanja tega jezika, zato naši programi dopolnjujejo oziroma nadgrajujejo šolske programe in tako motivirajo naše učence za opravljanje mednarodno priznanih izpitov.

Naši cilji:

 

 • vzbuditi pri otroku motivacijo in pozitivni odnos do učenja tujega jezika
 • razviti osnove angleškega glasovnega sistema
 • predstaviti osnove kulturnega ozadja angleškega jezika
 • razvijati spretnosti poslušanja in komuniciranja v angleščini

 

Glasbene delavnice v sodelovanju z glasbenim centrom Edgar Williams:

Vsak otrok kaže do glasbe spontano notranje nagnjenje. Zakaj mu je ne bi približali na zanimiv in prilagojen način? V okviru glasbenih uric razvijamo otrokov neposreden interes do glasbe skozi petje, igranje na inštrumente Orffovega inštrumentarija ter s poslušanjem glasbe. K otrokovemu globljemu doživljanju glasbe pripomorejo ostale estetsko-vzgojne dejavnosti: gibno-plesno in likovno izražanje, poslušanje zgodbic in ogled diafilmov, lutkovna animacija, ustvarjalna igra. Skozi omenjene dejavnosti otrok spoznava inštrumente in osnovne pojme glasbenega izražanja. Ob skupnem glasbenem udejstvovanju pa si otroci razvijajo glasbene sposobnosti in spretnosti, razvijajo glasbeno ustvarjalnost ter pozitiven odnos do del iz glasbene umetniške zakladnice.

Ples

 1. Program 2-3 leta vsebuje plesne igre v krogu, skupinske plese in plesne pravljice. Otroci se srečajo in zaplešejo na različne zvrsti glasbe. Tako ustvarjajo ob klasični glasbi, spoznajo ljudske otroške plese ter ob otroških pesmicah zaplešejo različne koreografije. Otroku program na igriv in zanimiv način pomaga razvijati motorične sposobnosti, občutek za prostor in ritem ter sodelovanje s skupino.
 2. Plesni program je namenjen otrokom starim od 3 do 6 let. Vsebuje rajalne igre v krogu, ustvarjalne plesne igre, plesne pravljice, skupinske plese in plesne igre v paru ter enostavne koreografije. Otroku pomaga razvijati orientacijo v prostoru in različne postavitve, kolone, vrste, krog....
 • Dan v vrtcu

  Vrtec se odpre ob 6.00 uri. Zbiramo se v spodnji igralnici, kjer ostanemo do 7.30 ure. V tem času potekajo individualne in skupinske igre otrok. Od 7.30.- 8.15. ure je na vrsti zajtrk. Po ...

 • Angleške urice

  Children having fun while learning English Language! During our kindergarten English lessons children learn basic vocabulary such as words for colours, numbers, family members, animals, ...

 • Glasbene urice

  Glasbeni center Edgar Willems deluje pod okriljem Mednarodnega društva Edgar Willems, ki ima v evropskem kulturnem prostoru izjemno bogato 40-letno zgodovino. Leta 1968 je društvo skupaj s ...

© 2012 vrtec SMRKOLIN | Stran izdelal: RobiR